Về SBM

Tăng trưởng SBM: Giá trị + Giá trị

Là một trong những nhà lãnh đạo của ngành nghiền và nghiền toàn cầu, SBM luôn cam kết đổi mới và xuất sắc. Nắm bắt được năng lực sản xuất mạnh mẽ, sức mạnh nghiên cứu tiên tiến và dịch vụ xuất sắc, SBM tạo ra giá trị và mang lại giá trị cho khách hàng.

  • 6 cơ sở sản xuất lớn
  • 1,200,000 Khu vực sản xuất
  • 300+ Giám đốc sản xuất cấp cao
  • 1500+ Kỹ thuật viên cơ sở & cao cấp

Production Base